Archiv článků

Snaha Jana I. Josefa knížete z Lichtenštejna o odkoupení mikulovského panství - březen/duben 2021

24.06.2021 11:33
V roce 1249 udělil tehdy ještě moravský markrabě Přemysl Otakar (budoucí český král Přemysl Otakar II.) ves Mikulov s příslušenstvím v léno Jindřichovi I. z Lichtenštejna. Šlo o první rodovou državu na Moravě a panství zůstalo ve vlastnictví rodu až do roku 1560, kdy je byl Kryštof...

Na stopě neznámému aneb Zaniklé salety knížete z Lichtenštejna - listopad/prosinec 2020

04.02.2021 13:29
Na stopě neznámému, tak zní název knihy francouzského historika Alaina Corbina, která se zabývá životem „bezejmenného a nevýznamného“ vesničana z jeho domoviny v 19. století. Ale ono nemusí jít pouze o osoby. Podobně je tomu např. i s loveckými zámečky a jinými odpočinkovými stavbami...

Nový pohled na vznik a význam rytin na valtickém konventu - červenec/srpen 2020

18.08.2020 15:58
Nad vstupním portálem do kostela sv. Augustina přiléhajícímu ke konventu řádu milosrdných bratří je možné spatřit alianční erb knížete z Lichtenštejna a kněžny z Dietrichštejna. V kartuši pod ním je tento pamětní latinsky psaný text v překladu: „Svatému Augustinu nechala...

Hostinec manželů Wolfových v Dolních Věstonicích - březen/duben 2020

18.08.2020 15:57
Hostinská činnost v obci Dolní Věstonice má mnohasetletou tradici. Jednou z hospod byla i ta v domě čp. 14 (dnes čp. 12), jejíž počátky jsou spojovány s Johannem a Theresií Wolfovými. Do roku 1870 měli v pronájmu obecní hostinec, ale v letech 1869-1870 žádali o udělení potřebné...

Sousoší tří sester a jejich chrám - leden/únor 2020

04.02.2020 16:57
Stavba, situovaná nedaleko břehu lednického Prostředního rybníka, vznikla v letech 1824-1825 podle plánů knížecího stavebního ředitele a architekta Franze Engela a jde o jeden z posledních objektů krajinné kompozice Lednicko-valtického areálu před nástupem historizujících slohů. Chrámek...

Zářivému bohu Apollovi a jeho Múzám - listopad/prosinec 2019

30.11.2019 20:35
Bohu slunce, ochránci Múz a umění, dvojčeti Diany nechal polní maršál Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna vystavět podle plánů knížecího stavebního ředitele a architekta Josepha Kornhäusela v letech 1817-1819 na břehu Mlýnského rybníka Apollův chrám, který je v českém prostředí...

Gloriet v Širokém lese - znovuobjevená stavba Lednicko-valtického areálu - září/říjen 2019

30.11.2019 20:32
Za Starou Břeclaví (součástí města Břeclav) při cestě do Ladné a dále do Podivína se po levé straně nachází letiště a nepříliš rozlehlý pás lesního porostu, na mapách uváděný jako Široký les. Pravděpodobně jen málo lidí ví, že jde o pozůstatek relativně rozsáhlé bývalé lichtenštejnské obory...

Maurská vodárna v lednickém parku - květen/červen 2019

24.05.2019 20:38
Vodárna v lednickém parku byla postavena na pravém břehu náhonu nejdeckého mlýna na řece Dyji, protékajícího za zámkem. K roku 1673 existovalo na náhonu blíže neznámé vodohospodářské zařízení, k němuž údajně patřily vodojemy v Nejdku a v Lednici. V letech 1719–1721 bylo opravováno nákladem...

Převor valtického konventu milosrdných bratří Norbert Adam Boccius - nová zjištění - březen/duben 2019

24.05.2019 20:36
V roce 1721 je veden v seznamu žáků vídeňské univerzity student jménem Jiří Bock, který si zřejmě po svém odchodu do Uher latinizoval jméno na Dr. phil. a Dr. med. Jan Adam Jiří Boccius. Ve městě Temešváru (dnes v Rumunsku) se tomuto váženému vojenskému lékaři a jeho manželce Marie...

Syn otci, bratr bratrům – leden/únor 2019

27.01.2019 20:33
Společně se stavbou loveckých zámečků Rendez-vous či Pohansko (viz autorův článek v Malovaném kraji 6/2018 – pozn. red.) se nad Valticemi započalo se stavbou rodového památníku i rozhledny v podobě kolonády na Reistně (1810–1817/1823). Vypracováním plánové dokumentace byl rovněž v tomto...
Záznamy: 1 - 10 ze 123
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>