Obelisky

, Pohled na Valtice, Johann Vincenz Reim 1842 (uložení: zámek Valtice)

 

Historie zaniklých obelisků

Dne 29. září 1810 mělo dojít, podle přípisu na kolorovaném výkresu návrhu objektu, ke schválení plánu na stavbu dalšího obelisku, podle místní pověsti nazývaný „Fackou“ („die Watschensäule“), stojícího na půli cesty mezi Valticemi a Lednicí, na vyvýšenině nedaleko obce Hlohovec. S realizací se podle Hardtmutového plánu začalo o rok později, tj. 1811 a v roce 1867 došlo k jeho demolici, podle současné literatury kvůli zásahu bleskem.

 

Obelisk Facka, Josef Folwarcny nedat.

Převzato z: WILHELM, Gustav: Joseph Hardtmuth 1758–1816. Architekt und Erfinder. Wien-Köln 1990.

 

Dílo Schilderung von Eisgrub, Feldsberg und deren Umgebungen obsahuje jednak zmínku o objektu a jednak mapu valticko-lednicko-břeclavského panství (Plan von Feldsberg, Eisgrub und Lundenburg – kolem roku 1840), na které je obelisk zřetelně zakreslen. Plán je navíc zajímavý i pro další a hlubší studium krajinné kompozice dnešního Lednicko-valtického areálu, neboť po obvodu je obohacen dobovými ocelorytinami, vytvořenými Johannem Hummitschem, a to včetně staveb dnes již neexistujících. Kromě informací z předchozího díla je možné nalézt i velmi krátké a ojedinělé zmínky v dobové literatuře, jako například, cituji: „Den halben Weg von Eisgrub nach Feldsberg bezeichnet ein schöner Obelisk.“

 

Ve stejný rok, tj. 1811 byl vztyčen další obelisk na Valticemi. (Nicméně podle sdělení v dopise správy velkostatku ve Valticích knížecí kanceláři ve Vídni ze dne 16. února 1870 se měla realizace uskutečnit až v roce 1813!) Šlo o monument nacházející se na staré cestě vedoucí do Schrattenbergu, jež navazovala na ulici Růžovou a samotný obelisk, tvořící protipól památníku za Lednicí, stál po pravé straně při jízdě z Valtic do dnešní dolnorakouské obce. 

 

Z dopisu dále vyplývá, že v roce 1869 obelisk poškodil mráz a ještě ve stejném roce Jeho Milost (Jan II. z Liechtensteina) rozhodla, že v zimě dojde k jeho odstranění. Správa velkostatku ve Valticích tedy dne 16. února 1870 knížete prosila, aby vydal příkaz k demolici. Ten byl vydán ve Vídni dne 11. března 1870 a ještě v březnu byl obelisk odstraněn, neboť dne 23. března 1870 žádala správa velkostatku knížete, aby schválil výkaz o licitaci a prodeji starého stavebního materiálu. Stalo se tak dne 7. května 1870. 

 

Další obelisk měl být postaven již v roce 1810, a to na nově vystavěném ostrově v lednickém rybníku. Jeho výška měla dosahovat 13 sáhů, tj. kolem 24,7 metrů, čímž by šlo pravděpodobně o nejvyšší obelisk v dnešní krajinné kompozici Lednicko-valtického areálu. Jako není zřejmá samotná datace a existence objektu je nejasný i jeho zánik, který bývá spojován se stavbou nové hráze rybníka.

 

Lyčka

 

TOPlist

Č. ÚČTU: 2901537808/2010

PhDr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D., předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s.

Břeclavská 1034
691 42 Valtice
lyckada@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode