Staré lázně

Hardtmuthův návrh lázní cca 1794. 
Převzato z: WILHELM, Gustav: Joseph Hardtmuth 1758–1816. Architekt und Erfinder. Wien-Köln 1990.
 

Stavba lázní měla být schválena 11. října 1794 knížetem Aloisem I. Josefem z Liechtensteina a realizována podle plánů architekta Josefa Hardtmutha. K jejímu zboření pak údajně došlo kolem roku 1804. Vyobrazení a skici ukazují, že návrh byl pojat v egyptském stylu, takže na mohutném soklu stály čtyři sloupy s egyptskými hlavicemi, jež zdobily portál, nad nímž byl z pohledové strany umístěn nápis. Mohutné stěny, ozdobené reliéfy a výklenky s vázami, nesly římsu, která se ve čtyřech stupních úžila, a mohla tak připomínat nedokončenou pyramidu. Z pohledové strany vedlo z vody k lázním šestistupňové schodiště, a jelikož byla stavba osově souměrná, nacházelo se i na druhé straně, ovšem s tím rozdílem, že zde bylo pouze třístupňové. 

 

Interiér měl být vybaven dvěma bazénky, přičemž každý z nich byl umístěn v jedné z masivních bočních stěn. Jak naznačuje půdorys stavby, na stěnách se pravděpodobně nacházela reliéfní výzdoba, skýtající tři plastiky na každé straně, což by znamenalo, že osová souměrnost byla zachována i uvnitř objektu. Stavba (egyptský motiv) tak měla představovat jakýsi protipól mezi Chrámem Slunce (antický motiv) a Čínským pavilonem – pagodou (orientální motiv).

 

Přesto na žádné ze známých map lednického parku stavba nefiguruje a pouze na jedné ze dvou skic jsou Staré lázně nedaleko Minaretu, na další pak patrně na břehu rybníku, jenž ale v roce 1794 nemohl existovat. Z tohoto důvodu je možné usuzovat, že skica pravděpodobně vznikla po vyhloubení zámeckého rybníku, nebo stavba musela stát u břehu řeky Dyje či se jednalo o nerealizovaný či pozměněný projekt.

 

Lyčka

 

TOPlist

Č. ÚČTU: 2901537808/2010

PhDr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D., předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s.

Břeclavská 1034
691 42 Valtice
lyckada@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode