Zaniklé stavby Lednicko-valtického areálu

Kromě zámečků, které dnes můžeme navštívit v Lednicko-valtickém areálu a za kterými sem jezdí turisté téměř z celého světa, stávali zde i stavby, které však zanikly a zůstaly jen nepatrné pozůstatky. Většina staveb zanikla už za dob Liechtensteinů; jmenujme ty nejznámější: Chrám múz, Chrám slunce, Čínský pavilon, Obelisky. A dále jsou to stavby, jejíž existence skončila takřka nedávno – je to známý Katzelsdorfský zámeček a Gloriet. V tomto čísle valtického zpravodaje se Vám pokusím přiblížit historii těchto saletů…

1.Chrám Múz a Chrám Slunce

        Historie Chrámu slunce začíná s historií Lednického parku. Původní park se nacházel na pravém břehu Zámecké Dyje a nazýval se Hvězda. Autorem byl  Ignác Holle. Středem hvězdy byl dřevěný letohrádek, který byl  v 18 st. přestavěn na Chrám slunce. Podle dochovaných materiálů jde o první postavený salet, doložený už v roce 1692. Josef Hardmuth jej přestavěl v letech 1794-95 a zcela zrušen byl v roce 1838 (v některých zdrojích uváděn už rok 1819). Byl to oktogon s kopulí nesenou osmi sloupy, zdobený plastikami a reliéfy, které byly před demolicí přesunuty na nová místa např: do Apollonova chrámu byl umístěn centrální reliéf Apollonova průvodu. Z tohoto oktogonu vycházely paprskovitě aleje na všechny světové strany. Aleje byly osázeny vlašskými topoly, které byly cca před 100 lety nahrazeny kaštany. Na konci těchto alejí byla vždy  stavba s egyptským, římským nebo orientálním námětem. Dodnes se zachovali pouze 3. Dalším saletem, o kterém se nám dochovaly informace, byl Chrám múz. Nacházel se na vstupu do původně o 50 m delší oranžerie-skleníku, zhruba v místech dnešních soch lvice a vlka. Sochy múz jsou dnes  umístěny na zámečku Tři Grácie. Byl vystavěn 1807-1808 Josefem Hardmuthem. Zrušen byl roku 1842 stejně jako zámecké divadlo v Lednici.

2.Čínský pavilon a Ovčárna

        Čínský pavilon byl postaven v roce 1795 a stál na Růžovém ostrůvku. 1848 byl přestavěný Georgem Wingelmüllerem a zrušený roku 1890. Na cestě mezi Lednicí a Janohradem na tzv. Panských loukách, byla v polovině 18. století zbudována ovčárna ve švýcarském stylu. Dnes zde můžete najít pouze obvodové zdivo.

3. Obelisky

        Většina lidí jistě zná Obelisk, stojící za Lednicí - směrem na Podivín. Je to též jediný (z původních čtyř), který se dochoval do dnešních dnů. Byl vystavěn architektem roku 1798 a je nejstarší objekt (který se dochoval) Lednicko-valtického areálu. Byl vystavěn k uzavření míru mezi Francií a Rakouskem v Campo Formiu. Jeho výška činí 23 m. Druhý z nich stával v polovině cesty z Lednice do Valtic nad Hlohovcem. (U cesty po pravé straně z Lednice do Valtic na vyvýšenině cca 300 m nad odbočkou na Hlohovec v místě, kde je zbytek parkové úpravy mezi sady a vinicemi.) Byl vztyčený v roce 1811, ale v roce 1868 do něj udeřil blesk a následně byl rozebrán. Ve skutečnosti se právě tento obelisk nazývá Facka, nikoliv Obelisk za Lednicí! Třetí obelisk měl být v polovině cest mezi Valticemi a Schratenbergem. Údaje o čtvrtém z nich se bohužel nedochovaly.

 

4.Holandský rybářský domek s přístavištěm  a Lázně

        Holandský rybářský domek s přístavištěm byl postaven v roce 1799 a pravděpodobně stál před Čínským pavilonem. Vstup do něj byl rámován dvěma velrybími čelistmi,  které jsou dnes k vidění na výstavě ryb Malavi, v zámecké jízdárně. Další zajímavou a zaniklou stavbou jsou tzv. Lázně. Šlo o menší stavbu s dórskými sloupy, která stála u dnešních kamenných schodů do malého Zámeckého rybníka

5.Obora

        Obora –  v letech 1808 - 1873 byla postavena podle původních návrhů Josefa Hartmudta kolem bořího lesa zeď z cihel a kamene. Zeď, která vedla mezi Lednicí, Valticemi, Břeclaví a  Reinthalem, měla celkovou délku přes 19 km. Ke stržení zdi došlo v letech 1872 - 1873. Oddělovala lesní Lichtenštejnovi pozemky určené pro parforsní hony od ostatních. Vstup do této obory byl v místě hájenek, které byly po obvodu obory (stavěny v letech 1807 - 1808). Bylo jich celkem 6 a některé se již nezachovaly. Jsou to hájenka u železniční trati u  keramiky, u silnice Poštorná -  Valtice u vodojemů, hájenka Hirshova nad Randes –vous, hájenka u silnice Valtice – Poštorná u Randes-vous, hájenka Vlašicova u vrtu plynu je již zbořena, myslivna na hranici s Rakouskem na staré cestě z Bořího dvora do Reinthalu (je již zbořena) a hájenka u st. silnice z Poštorné do Reinthalu.

6. Gloriet

        Šlo o kruhovou klasicistní stavbu o průměru 12 m s 12 kamennými sloupy a lomenicovou střechou. Stávala poblíž kaple Sv. Huberta (v místě křížení asfaltové lesní cesty a lesní cesty z Charvátské Nové Vsi do Valtic). Koncem 50. let byla stavba zbořena, sloupy odvezeny. Zachovala se pouze kamenná deska se schodištěm, která je dnes zasypána a funguje jako geodetický trigonometrický bod. Původně byly obě lesní cesty široké 20 m a kolem glorietu byl zatravněný kruhový prostor o průměru 80 m. Fotografii jsem nenašel. Více informací na: https://katzelsdorfskyzamecek.webnode.cz/zanikle-stavby-lva/

 

Zdroje: https://promoravia.blog.cz/0908/zanile-stavby-lednicko-valtickeho-arealu; knížka Lednice- Valtice (1986); Zaniklé stavby  LVA; https://www.liechtensteinmuseum.at/

                                                                                                        Daniel Lyčka

TOPlist

Č. ÚČTU: 2901537808/2010

PhDr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D., předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s.

Břeclavská 1034
691 42 Valtice
lyckada@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode