Michal Hrib: Lesy, Lesní hospodářství a myslivost na polesí Valtice

16.06.2009 13:50

"V Katzelsdorfském háji (oddělení 746, 747) poblíž nynější státní hranice u někdejšího statku Genschenhof byla postavena další zajímavá stavba – Kačisdorfská (Katzelsdorfská) myslivna z let 1817 – 1818, kterou však dnes můžeme vidět pouze na fotografiích, protože byla za druhá světové války těžce poškozena. Na počátku šedesátých let 20. století byla stavba zbourána.“

 

HRIB, Michal: Lesy, lesní hospodářství a myslivost na polesí Valtice. In: Kordiovský, Emil (ed.): Město Valtice. Břeclav 2001, s. 66.