Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých
letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy
státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenutou stavbou
Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student
mikulovského gymnázia, ve své odborné středoškolské
činnosti z oblasti historie, která nesla název Ztracený zámeček,
Minulost a přítomnost, zvítězil v celostátním hodnocení.
Ztracenou stavbu znovuobjevil a představil veřejnosti. Také
jeho další badatelská činnost, kterou prezentuje prostřednictvím
vlastních webových stránek, se zaměřuje na zaniklé
stavby Lednicko-valtického areálu.
(redakce)

Katzelsdorfský zámeček byl jeden z loveckých zámečků Lednicko-
valtického areálu, vystavěný v klasicistním stylu za vlády
knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna (vládl 1805–1836). Celý
objekt se skládal ze dvou částí: hlavní část objektu tvořil lovecký
zámeček, ke kterému přiléhala dvě křídla myslivny.
Plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel, který byl
v letech 1812–1818 stavebním ředitelem lichtenštejnského
panství. Podle Kornhäuselových plánů se začalo stavět od 27.
října 1817 do 19. prosince 1818. Stavbu řídil architekt
a lichtenštejnský stavitel Josef Poppelack, vedením práce
na Katzelsdorfském saletu byl pověřen zednický mistr Franz
Gratzel. Na stavbě se dále podílel tesařský mistr Josef Kern,
J. Egner a Innozenz Hofmann. Stavba byla dokončena až za
dalšího stavebního ředitele – architekta Josefa Franze Engela
v roce 1819.
Předběžně vypracovaný rozpočet počítal s výdaji ve výši
17 183 zlatých 43 krejcarů a 3 denárů, ale nakonec se celkové
náklady vyšplhaly na 23 007 zlatých 56 krejcarů 3 denáry.
Za dobu své existence byl Katzelsdorfský zámeček několikrát
opravován. První výrazná oprava proběhla již v letech

1843–1844, kdy se měnily bílé okapové žlaby a myslivna byla
nově pokryta šindelem. Přibližné náklady na práci a materiál
činily 319 zlatých.
Další renovace probíhaly v letech 1853–1863. Opět šlo z velké
části o opravy střechy přilehlé myslivny. Například v roce 1855
celkové vyúčtování činilo 264 zlatých 56 krejcarů a v roce
1858 se suma za materiál a platy pro řemeslníky i nádeníky
pohybovaly kolem 233 zlatých 12 krejcarů.
Největší pozornost celé stavbě byla věnována v 1905–1907
za Jana II. z Lichtenštejna. Byla provedena oprava zámečku,
restaurovány původní reliéfy a současně zde byly umístěny
dva nové reliéfy s antickými loveckými výjevy – Lov na jelena
a Lov na divokého kance. Kromě restaurování reliéfů se
věnovala pozornost přiléhající myslivně.
(Daniel Lyčka)

TOPlist

Č. ÚČTU: 2901537808/2010

PhDr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D., předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s.

Břeclavská 1034
691 42 Valtice
lyckada@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode