Informační tabule

17.11.2011 23:57

Historie vzniku a umístění Informační tabule u bývalého zámečku

2011_Salettl-Info-Tafel.pdf (1,5 MB)