Historie zámečku (část v němčině)

29.12.2010 16:54

2010_Salettl.pdf (1,8 MB)

https://friedl.heimat.eu/Wanderwege/Beitraege/2010_Salettl.pdf, :Odkaz na stánku

z: stránky pana Dietera