Hájenka na Katzelsdorfu - únor/2009

V jednom z minulých čísel jsem psal o historii zámečku, dnes budu v tomto tématu  pokračovat.

 V listopadovém čísle minulého roku jste se dozvěděli, že Katzelsdorfský zámeček byl zbořen na počátku 60. let a z cihel byly postaveny domy vojákům. Ale zámeček nebyl vystavěn  pouze z tohoto stavebního materiálu. Na stěnách a sloupech byly kamenné reliéfy s antickými loveckými výjevy. Této části zámečku se říkalo „Lovecká síň.“ Kamenné díly si pravděpodobně vojáci odvezli na „Celňák“ a vybudovali z nich kašnu. Dnes zbylo z kašny pouze torzo, kamenný reliéf zmizel. Ostatní reliéfy jsou zřejmě zničené, nebo umístěné na jiných stavbách.

 

Co z hájenky/zámečku/ zbylo?

Dnes na místě zámečku najdeme pouze zasypaný sklep, studnu a zbytek ovocných stromů z bývalého sadu.

Sklep

Sklep je nejen zasypaný, ale dokonce by měl být částečně zazděný. Tato informace pochází od paní Kolářové, vnučky hajného Kycla. Při otázce: „Vzpomínáte si ještě, jak vypadala hájovna a zámeček k ní přiléhající?“ odpověděla takto: „Za zámečkem byla dvě zděná křídla. V jednom byla kuchyně, ve které stála velká kachlová kamna s prostorem na ohřívání vody. Byla tam obrovská trouba, větší než známe z běžných domácností. Uprostřed stál stůl a dřevěné lavice. Na stěnách viselo paroží. U kuchyně byla spíž. Ale přesto si vzpomínám, že babička měla spoustu potravin ve sklepě, který byl velmi prostorný a chladný. Stály tam truhlice s moukou, hrnce se sádlem, slanina i vajíčka a ostatní potraviny, například ze zabíjačky, nebo zvěřina. Byl dlouhý a na konci byl zazděný. Všichni jsme tušili, že vede někam dál. Děda ale nikdy nechtěl zadní stěnu otevřít, protože se bál, aby nás to nezasypalo.“ (Valtický zpravodaj 6/2005 - zkráceno)

Můžeme si jen domyslet, co se za touto zdí skrývá, popřípadě jak daleko sklep vede. Dozvěděli bychom se to jedině potom, až by se vyčistil od zavezené hlíny. Bohužel sklep je dnes ve velmi špatném stavu a začíná se propadat.

Studna

Také studna, která zůstala dodnes, není původní. Myslím tím, že nebyla vykopána v době, kdy se objekt stavěl. Byla vyhloubená až po 2. světové válce, neboť původní tři byly zasypány. Voda ze studny byla prý velice čistá a dobrá. Studna se pravděpodobně za posledních čtyřicet let nezměnila. Jenom kolem vyrostly stromy a keře. V tomto porostu je těžko k nalezení (pokud jdete směrem od Božích muk).                                                                                                                                                 

Ovocný sad

„Na hájence bylo všeho dostatek. Byl tam velký sad, který navazoval na alej do Valtic. Měli jsme spoustu jablek, hrušek a ořechů. Ovoce se uskladňovalo ve sklepech, které byly obrovské. Určitě tam některý z otcových předchůdců vyráběl i víno. Svědčilo o tom několik vinařských předmětů,“ řekl pan Fabián Kycl, narozený 9. ledna 1922 v Lanžhotě. Byl jedním z pěti synů hajného Michala Kycla. O tom, že kolem hájovny byl ovocný sad, se můžeme i dnes přesvědčit. Stále zde pár ovocných stromů roste. Například hrušeň, která stojí  na kraji lesa.

 

Kde se zámeček nacházel?

Stál na parcele číslo 5819  a  jeho vlastníkem je v současnosti památkový ústav v Brně.. Nacházel se v Katzelsdorfském lese, nedaleko místa, kde dnes stojí Boží muka (lesní oddělení 746, 747). Přímo na hranici s Rakouskem. Tento les leží mezi statkem Boří Dvůr (Genschenhof) a vesnicí Katzelsdorf.

Pokud se tam budete chtít vydat a nechcete strávit hodiny hledáním, budete se muset zeptat někoho, kdo tam už byl. Podél cesty vedoucí do Katzelsdorfu není žádný ukazatel, který by měl turisty dovést ke zbytkům zámečku. K tomu, co z této stavby zůstalo se dostanete také pomocí novin, které visí  v lese na stromech. Je škoda, že se k místu musíme dostat tímto způsobem: dívat se po okolních stromech, jestli na nich náhodou nevisí nějaký svazek novin. Přes léto po této cestě chodí spousta turistů, a to nejen českých, ale i z Rakouska a jiných zemí. O tom, že v jejich trase stával v minulosti zámeček, nemají ani tušení. Doufám, že se tam ukazatele umístí.

Jako příklad bych uvedl Hauswaldskou kapli, nacházející se na Šumavě u obce Srní. Tato kaple, stejně jako zámeček, byla zbourána v 50. letech minulého století (kvůli špatnému stavu a blízkosti státní hranice). Před dvěma lety bylo okolí kaple upraveno a přiblíženo turistům. A takových staveb  se v naší republice nachází spousta.

                                                                                                                                                                                      Daniel Lyčka 9.B


 

TOPlist

Č. ÚČTU: 2901537808/2010

PhDr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D., předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s.

Břeclavská 1034
691 42 Valtice
lyckada@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode