MALOVANÝ KRAJ

Zaniklé dominanty Lednicko-valtického areálu (I.) - červenec/srpen 2015

09.01.2016 22:33
Zapomenutý Katzelsdorfský zámeček (autor o něm psal v MK 6/2013 – pozn. red.) není jedinou zaniklou stavbou dnešní krajinné kompozice, která nese název Lednicko-valtický areál. Dokonce i samotný, turisty hojně navštěvovaný, lednický park vypadal před 200 lety jinak. V prvním díle tohoto...

Cihelna Viléma Osera v Úvalech - listopad/prosinec 2014

09.01.2016 22:31
Cihelna, která bývá v pramenech označována jako parní, kruhová či podle majitele Oserova, se nacházela v obci Úvaly (německy Garschöntal – Krásné Údolí), necelých pět kilometrů od Valtic, v dřívějším prostoru zakázaného hraničního pásma. Vznik tohoto podniku bývá spojován se zánikem...

Zapomenutá historie Vlašicovy hájovny - září/říjen 2014

09.01.2016 22:29
Panství rodu Lichtenštejnů mezi Valticemi a Lednicí v minulosti netvořily pouze salety a dva zámecké komplexy. Krajinná kompozice, kterou dnes nazýváme Lednicko-valtický areál, byla obohacena i o stavby, které nejsou na první pohled nijak zvlášť dominantní (a to ani architektonicky). Knížecí...

Kostel sv. archanděla Michaela ve Valticích - březen/duben 2014

09.01.2016 22:28
Významné dominanty Valtic tvoří bezesporu zámek, věže kostelů Nanebevzetí Panny Marie i sv. Augustina (konventní či špitální kostel řádu milosrdných bratří). Do počátku 19. století mělo ale město ještě jeden význačný architektonický prvek - františkánský klášter s kostelem zasvěceným sv....

Zapomenutý Katzelsdorfský zámeček u Valtic - listopad/prosinec/2013

09.01.2016 22:24
Dnes již zaniklý Katzelsdorfský zámeček, nacházející se přímo na současné rakousko-české hranici, byl jedním z loveckých zámečků v dnešním Lednicko-valtického areálu. Tento salet byl vystavěn za vlády knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna a celý objekt se skládal ze dvou částí: klasicistního...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

OCHRANA PŘÍRODY

Existuje Lolova mapa Býčí skály?

06.05.2017 22:37
V pátém čísle tohoto časopisu z roku 2012 uveřejnil autor Petr Zajíček zajímavý článek, informující čtenáře, že se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo o rok dříve (tj. 2011) po více než sto letech znovu objevit zapomenutý a dle některých...

VALTICKÝ ZPRAVODAJ

Místní cihelny (2) - prosinec/2015

09.01.2016 22:22
Valtická městská cihelna V jednom z minulých čísel Valtického zpravodaje jsem se snažil sumarizovat základní a nové poznatky o historii liechtensteinské cihelny ve městě. Dnes na toto téma navážu několika poznámkami k historii městské cihelny.   Pravděpodobně díky stavebnímu...

Místní cihelny - červen/2015

09.01.2016 22:20
Historie knížecí cihelny ve Valticích Na konci ulice Polní, v místech dodnes označovaných U cihelny, existoval již koncem 18. století významný liechtensteinský podnik, tzv. knížecí cihelna. Přestože stále neznáme přesný rok založení podniku, je zřejmé, že to muselo být před rokem 1790,...

Knížecí hajný Matouš Vlašic - říjen/2014

09.01.2016 22:18
V březnovém čísle Valtického zpravodaje jsem se snažil čtenáře seznámit s historií zaniklé a zapomenuté Vlasičovy hájenky. V tomto čísle bych rád doplnil některé nové objevy, ale hlavně podal svědectví vnuka posledního hajného – Augustina Vlašice.     Historie Prozatím...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2013-2 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”

05.01.2014 18:56
Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu Přednáška Daniela Lyčky se tradičně uskutečnila v aule Ad - ministrativního a školícího centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl. Student historie z Masarykovy univerzity, který se dlouhodobě věnuje dějinám Lednicko-valtického areálu, přiblížil...

Hajní katzelsdorfského polesí

05.01.2014 18:52
Každá stavba, i ta zaniklá, má svou minulost a je spojená s lidmi, kteří v ní žili. V minulém čísle byla uveřejněna první část historie zaniklého Katzelsdorfského zámečku. V čísle, které právě čtete, je další a závěrečná část. V tomto příspěvku bych ale rád představil osudy...

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

05.01.2014 18:39
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenuto u stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů (Deutsche)

Das Katzeldorfer Schlössl und das Försterhaus bei Valtice (Feldsberg)

25.05.2013 14:57
Das ehemalige Jagdschlösschen bei Katzelsdorf, das in den 50-er Jahren infolge des Aufbaus einer strengeren Bewachung der tschechoslowakischen Staatsgrenze abgerissen wurde, ist heute ein fast vergessenes Bauwerk des Areals von Lednice und Valtice. Junger Forscher Daniel Lyčka, Student am...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

26.04.2013 20:51
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenutou stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student mikulovského gymnázia, ve své odborné středoškolské činnosti z...