MALOVANÝ KRAJ

Nejstarší dům Valtic - březen/duben 2017

02.04.2017 20:39
Počátky města Valtice sahají do 12. století, největší slávu zažilo během působení rodu Lichtenštejnů, který si je zvolil za rezidenční sídlo a v jehož držení pak byly některé objekty ve městě až do roku 1945. Nejstarší valtická budova, viniční dům čp. 49, však mezi ně nikdy nepatřila, neboť se...

Loděnice v lednickém parku - listopad/prosinec 2016

03.01.2017 14:35
V loňském čtvrtém a pátém čísle Malovaného kraje jsme procházeli lednickým parkem a objevovali dnes již zaniklé stavby, které podle plánů architekta Josepha Hardtmutha vznikly za knížete Aloise I. Josefa a jeho mladšího bratra, knížete a polního maršála Jana I. Josefa z Lichtenštejna na...

Rudczinskeho zámecké divadlo ve Valticích - září/říjen 2016

23.09.2016 20:39
Až několik desetiletí stála stranou zájmu veřejnosti nevzhledně vyhlížející budova valtického zámeckého divadla, která vznikla jako poslední větší stavba zdejšího zámeckého areálu v roce 1790, a to zřejmě na místě staršího objektu, o jehož existenci se stále vedou spory. Jednou z hypotéz je,...

Nejen o valtických branách a hradbách - březen/duben 2016

05.08.2016 13:48
Valtice se již od dob středověku řadily mezi města, která se mohla pyšnit privilegiem zbudovat si hradby, i když nemůžeme s jistotou říci, kdy se tak stalo, a zda kamennému opevnění předcházel palisádový val. Pravděpodobně ale už v roce 1286 bylo opevněno vnitřní město, protože nově...

Zaniklé dominanty Lednicko-valtického areálu (III.) - listopad/prosinec 2015

09.01.2016 22:37
V minulých dílech jsme pomyslně procházeli lednickou zahradou v době vlády bratrů Aloise I. Josefa a Jana I. Josefa z Lichtenštejna. Dnes naše putování zakončíme mimo tento park – v Bořím lese, ve Valticích a v alejích spojujících (nejen) knížecí sídla.   Gloriet Dosud...

Zaniklé dominanty Lednicko-valtického areálu (II.) - září/říjen 2015

09.01.2016 22:36
V předchozím díle jsem se snažil přiblížit historii Chrámu Múz a lázní v lednickém parku. Dnes naší pomyslnou procházku po parku zakončíme, a to u tamních dvou dříve pravděpodobně nejvýznamnějších staveb.     Čínský pavilon Čínský pavilon byl prvním objektem zbudovaným na levém...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OCHRANA PŘÍRODY

Existuje Lolova mapa Býčí skály?

06.05.2017 22:37
V pátém čísle tohoto časopisu z roku 2012 uveřejnil autor Petr Zajíček zajímavý článek, informující čtenáře, že se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo o rok dříve (tj. 2011) po více než sto letech znovu objevit zapomenutý a dle některých...

VALTICKÝ ZPRAVODAJ

Místní cihelny (2) - prosinec/2015

09.01.2016 22:22
Valtická městská cihelna V jednom z minulých čísel Valtického zpravodaje jsem se snažil sumarizovat základní a nové poznatky o historii liechtensteinské cihelny ve městě. Dnes na toto téma navážu několika poznámkami k historii městské cihelny.   Pravděpodobně díky stavebnímu...

Místní cihelny - červen/2015

09.01.2016 22:20
Historie knížecí cihelny ve Valticích Na konci ulice Polní, v místech dodnes označovaných U cihelny, existoval již koncem 18. století významný liechtensteinský podnik, tzv. knížecí cihelna. Přestože stále neznáme přesný rok založení podniku, je zřejmé, že to muselo být před rokem 1790,...

Knížecí hajný Matouš Vlašic - říjen/2014

09.01.2016 22:18
V březnovém čísle Valtického zpravodaje jsem se snažil čtenáře seznámit s historií zaniklé a zapomenuté Vlasičovy hájenky. V tomto čísle bych rád doplnil některé nové objevy, ale hlavně podal svědectví vnuka posledního hajného – Augustina Vlašice.     Historie Prozatím...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2013-2 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”

05.01.2014 18:56
Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu Přednáška Daniela Lyčky se tradičně uskutečnila v aule Ad - ministrativního a školícího centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl. Student historie z Masarykovy univerzity, který se dlouhodobě věnuje dějinám Lednicko-valtického areálu, přiblížil...

Hajní katzelsdorfského polesí

05.01.2014 18:52
Každá stavba, i ta zaniklá, má svou minulost a je spojená s lidmi, kteří v ní žili. V minulém čísle byla uveřejněna první část historie zaniklého Katzelsdorfského zámečku. V čísle, které právě čtete, je další a závěrečná část. V tomto příspěvku bych ale rád představil osudy...

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

05.01.2014 18:39
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenuto u stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů (Deutsche)

Das Katzeldorfer Schlössl und das Försterhaus bei Valtice (Feldsberg)

25.05.2013 14:57
Das ehemalige Jagdschlösschen bei Katzelsdorf, das in den 50-er Jahren infolge des Aufbaus einer strengeren Bewachung der tschechoslowakischen Staatsgrenze abgerissen wurde, ist heute ein fast vergessenes Bauwerk des Areals von Lednice und Valtice. Junger Forscher Daniel Lyčka, Student am...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

26.04.2013 20:51
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenutou stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student mikulovského gymnázia, ve své odborné středoškolské činnosti z...