MALOVANÝ KRAJ

Na stopě neznámému aneb Zaniklé salety knížete z Lichtenštejna - listopad/prosinec 2020

04.02.2021 13:29
Na stopě neznámému, tak zní název knihy francouzského historika Alaina Corbina, která se zabývá životem „bezejmenného a nevýznamného“ vesničana z jeho domoviny v 19. století. Ale ono nemusí jít pouze o osoby. Podobně je tomu např. i s loveckými zámečky a jinými odpočinkovými stavbami...

Nový pohled na vznik a význam rytin na valtickém konventu - červenec/srpen 2020

18.08.2020 15:58
Nad vstupním portálem do kostela sv. Augustina přiléhajícímu ke konventu řádu milosrdných bratří je možné spatřit alianční erb knížete z Lichtenštejna a kněžny z Dietrichštejna. V kartuši pod ním je tento pamětní latinsky psaný text v překladu: „Svatému Augustinu nechala...

Hostinec manželů Wolfových v Dolních Věstonicích - březen/duben 2020

18.08.2020 15:57
Hostinská činnost v obci Dolní Věstonice má mnohasetletou tradici. Jednou z hospod byla i ta v domě čp. 14 (dnes čp. 12), jejíž počátky jsou spojovány s Johannem a Theresií Wolfovými. Do roku 1870 měli v pronájmu obecní hostinec, ale v letech 1869-1870 žádali o udělení potřebné...

Sousoší tří sester a jejich chrám - leden/únor 2020

04.02.2020 16:57
Stavba, situovaná nedaleko břehu lednického Prostředního rybníka, vznikla v letech 1824-1825 podle plánů knížecího stavebního ředitele a architekta Franze Engela a jde o jeden z posledních objektů krajinné kompozice Lednicko-valtického areálu před nástupem historizujících slohů. Chrámek...

Zářivému bohu Apollovi a jeho Múzám - listopad/prosinec 2019

30.11.2019 20:35
Bohu slunce, ochránci Múz a umění, dvojčeti Diany nechal polní maršál Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna vystavět podle plánů knížecího stavebního ředitele a architekta Josepha Kornhäusela v letech 1817-1819 na břehu Mlýnského rybníka Apollův chrám, který je v českém prostředí...

Gloriet v Širokém lese - znovuobjevená stavba Lednicko-valtického areálu - září/říjen 2019

30.11.2019 20:32
Za Starou Břeclaví (součástí města Břeclav) při cestě do Ladné a dále do Podivína se po levé straně nachází letiště a nepříliš rozlehlý pás lesního porostu, na mapách uváděný jako Široký les. Pravděpodobně jen málo lidí ví, že jde o pozůstatek relativně rozsáhlé bývalé lichtenštejnské obory...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OCHRANA PŘÍRODY

Existuje Lolova mapa Býčí skály?

06.05.2017 22:37
V pátém čísle tohoto časopisu z roku 2012 uveřejnil autor Petr Zajíček zajímavý článek, informující čtenáře, že se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo o rok dříve (tj. 2011) po více než sto letech znovu objevit zapomenutý a dle některých...

VALTICKÝ ZPRAVODAJ

Historie Vlašicovy hájovny - březen/2014

09.01.2016 22:16
Myslivna v povědomí místních obyvatel známá jako Vlašicova, se dnes řadí již k zaniklým a pomalu zapomenutým stavbám v katastru města Valtice. Této budově, stejně jako velké části objektu sloužícího lesní správě, nebylo v minulosti věnováno příliš pozornosti. Tímto příspěvkem bych...

Hajní na Katzelsdorfské myslivně - září/2013

09.01.2016 22:15
V minulých číslech Valtického zpravodaje jsem se tématu Katzelsdorfského zámečku a hájovny několikrát věnoval. Snažil jsem se čtenářům přiblížit historii tohoto zaniklého saletu, který by byl dnes součástí krajinné kompozice Lednicko-valtického areálu. Nyní bych vás rád seznámil s osudy lidí,...

Zapomenutý valtický kostel - říjen/2012

09.01.2016 22:13
Každý, kdo zná alespoň částečně město Valtice, ví, že se zde nacházejí dva krásné barokní kostely – Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Augustina (konventní kostel). Málo lidí už ale ví, a to i z řad valtických občanů, že ve městě byl ještě jeden kostel. Ten byl zasvěcený sv. Archandělovi...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2013-2 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”

05.01.2014 18:56
Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu Přednáška Daniela Lyčky se tradičně uskutečnila v aule Ad - ministrativního a školícího centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl. Student historie z Masarykovy univerzity, který se dlouhodobě věnuje dějinám Lednicko-valtického areálu, přiblížil...

Hajní katzelsdorfského polesí

05.01.2014 18:52
Každá stavba, i ta zaniklá, má svou minulost a je spojená s lidmi, kteří v ní žili. V minulém čísle byla uveřejněna první část historie zaniklého Katzelsdorfského zámečku. V čísle, které právě čtete, je další a závěrečná část. V tomto příspěvku bych ale rád představil osudy...

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

05.01.2014 18:39
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenuto u stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů (Deutsche)

Das Katzeldorfer Schlössl und das Försterhaus bei Valtice (Feldsberg)

25.05.2013 14:57
Das ehemalige Jagdschlösschen bei Katzelsdorf, das in den 50-er Jahren infolge des Aufbaus einer strengeren Bewachung der tschechoslowakischen Staatsgrenze abgerissen wurde, ist heute ein fast vergessenes Bauwerk des Areals von Lednice und Valtice. Junger Forscher Daniel Lyčka, Student am...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

26.04.2013 20:51
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenutou stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student mikulovského gymnázia, ve své odborné středoškolské činnosti z...