MALOVANÝ KRAJ

Snaha Jana I. Josefa knížete z Lichtenštejna o odkoupení mikulovského panství - březen/duben 2021

24.06.2021 11:33
V roce 1249 udělil tehdy ještě moravský markrabě Přemysl Otakar (budoucí český král Přemysl Otakar II.) ves Mikulov s příslušenstvím v léno Jindřichovi I. z Lichtenštejna. Šlo o první rodovou državu na Moravě a panství zůstalo ve vlastnictví rodu až do roku 1560, kdy je byl Kryštof...

Na stopě neznámému aneb Zaniklé salety knížete z Lichtenštejna - listopad/prosinec 2020

04.02.2021 13:29
Na stopě neznámému, tak zní název knihy francouzského historika Alaina Corbina, která se zabývá životem „bezejmenného a nevýznamného“ vesničana z jeho domoviny v 19. století. Ale ono nemusí jít pouze o osoby. Podobně je tomu např. i s loveckými zámečky a jinými odpočinkovými stavbami...

Nový pohled na vznik a význam rytin na valtickém konventu - červenec/srpen 2020

18.08.2020 15:58
Nad vstupním portálem do kostela sv. Augustina přiléhajícímu ke konventu řádu milosrdných bratří je možné spatřit alianční erb knížete z Lichtenštejna a kněžny z Dietrichštejna. V kartuši pod ním je tento pamětní latinsky psaný text v překladu: „Svatému Augustinu nechala...

Hostinec manželů Wolfových v Dolních Věstonicích - březen/duben 2020

18.08.2020 15:57
Hostinská činnost v obci Dolní Věstonice má mnohasetletou tradici. Jednou z hospod byla i ta v domě čp. 14 (dnes čp. 12), jejíž počátky jsou spojovány s Johannem a Theresií Wolfovými. Do roku 1870 měli v pronájmu obecní hostinec, ale v letech 1869-1870 žádali o udělení potřebné...

Sousoší tří sester a jejich chrám - leden/únor 2020

04.02.2020 16:57
Stavba, situovaná nedaleko břehu lednického Prostředního rybníka, vznikla v letech 1824-1825 podle plánů knížecího stavebního ředitele a architekta Franze Engela a jde o jeden z posledních objektů krajinné kompozice Lednicko-valtického areálu před nástupem historizujících slohů. Chrámek...

Zářivému bohu Apollovi a jeho Múzám - listopad/prosinec 2019

30.11.2019 20:35
Bohu slunce, ochránci Múz a umění, dvojčeti Diany nechal polní maršál Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna vystavět podle plánů knížecího stavebního ředitele a architekta Josepha Kornhäusela v letech 1817-1819 na břehu Mlýnského rybníka Apollův chrám, který je v českém prostředí...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OCHRANA PŘÍRODY

Existuje Lolova mapa Býčí skály?

06.05.2017 22:37
V pátém čísle tohoto časopisu z roku 2012 uveřejnil autor Petr Zajíček zajímavý článek, informující čtenáře, že se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo o rok dříve (tj. 2011) po více než sto letech znovu objevit zapomenutý a dle některých...

VALTICKÝ ZPRAVODAJ

Místní cihelny (2) - prosinec/2015

09.01.2016 22:22
Valtická městská cihelna V jednom z minulých čísel Valtického zpravodaje jsem se snažil sumarizovat základní a nové poznatky o historii liechtensteinské cihelny ve městě. Dnes na toto téma navážu několika poznámkami k historii městské cihelny.   Pravděpodobně díky stavebnímu...

Místní cihelny - červen/2015

09.01.2016 22:20
Historie knížecí cihelny ve Valticích Na konci ulice Polní, v místech dodnes označovaných U cihelny, existoval již koncem 18. století významný liechtensteinský podnik, tzv. knížecí cihelna. Přestože stále neznáme přesný rok založení podniku, je zřejmé, že to muselo být před rokem 1790,...

Knížecí hajný Matouš Vlašic - říjen/2014

09.01.2016 22:18
V březnovém čísle Valtického zpravodaje jsem se snažil čtenáře seznámit s historií zaniklé a zapomenuté Vlasičovy hájenky. V tomto čísle bych rád doplnil některé nové objevy, ale hlavně podal svědectví vnuka posledního hajného – Augustina Vlašice.     Historie Prozatím...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2013-2 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”

05.01.2014 18:56
Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu Přednáška Daniela Lyčky se tradičně uskutečnila v aule Ad - ministrativního a školícího centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl. Student historie z Masarykovy univerzity, který se dlouhodobě věnuje dějinám Lednicko-valtického areálu, přiblížil...

Hajní katzelsdorfského polesí

05.01.2014 18:52
Každá stavba, i ta zaniklá, má svou minulost a je spojená s lidmi, kteří v ní žili. V minulém čísle byla uveřejněna první část historie zaniklého Katzelsdorfského zámečku. V čísle, které právě čtete, je další a závěrečná část. V tomto příspěvku bych ale rád představil osudy...

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

05.01.2014 18:39
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenuto u stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů (Deutsche)

Das Katzeldorfer Schlössl und das Försterhaus bei Valtice (Feldsberg)

25.05.2013 14:57
Das ehemalige Jagdschlösschen bei Katzelsdorf, das in den 50-er Jahren infolge des Aufbaus einer strengeren Bewachung der tschechoslowakischen Staatsgrenze abgerissen wurde, ist heute ein fast vergessenes Bauwerk des Areals von Lednice und Valtice. Junger Forscher Daniel Lyčka, Student am...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

26.04.2013 20:51
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenutou stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student mikulovského gymnázia, ve své odborné středoškolské činnosti z...