Ve strážní službě - SOS

 

Vzpomínky...            

                                                       

"V pozdních večerních hodinách 20. května 1938 přišel k ná příslušník policie s rozkazem, abych se okamžitě dostavil na velitelství policie v Břeclavi, které v té době bylo na nynějším náměstí Rudé armády (dnešní náměstí TGM) – vedle fary. V zatemnělé místnosti velitelství, která již byla zaplněna dalšími povolanými občany, nás velitel policie (pan Prokeš) informoval o stávajíci napjaté situaci s tím, že jsme jako spolehliví občané vybráni a určeni – vzhledem k nebezpečí napadení – ke strážní službě v útvaru SOS k ostraze nedotknutelnosti hranic.

    

    Dále nám bylo řečeno, že jako vojáci v záloze doplníme stavy příslušníků policie, četnictva a finanční stráže, že jsme s ponecháním vojenských hodností vyňati ze svazku armády a od tohoto okamžiku podléháme pod ministerstvo vnitra. Rozmístněni budeme přímo na hranicích, a to před armádou, jejíž jednotky zaujmou obranné postavení v určené vzdálenosti od hranice. Přímo na hranicích nebude armáda, nýbrž jednotky SOS. Jejich úkolem bude vzbudit při napadení střelbou na nepřítele poplach a poté okamžité stažení na ochranné postavení armády.

    

    Po ukončení proslovu velitele policie a složení přísahy nám byla vydána výzbroj a výstroj, sestávající z vojenské uniformy, přilby, pušky s náboji, ručních granátů. Po přestrojení jsme pak nastoupili na korbu nákladního auta a bez seznámení s cílem jízdy sme odjeli. Bylo již těsně

před svítáním, když jsme projeli Valtice a po krátké jízdě jsme byli u cíle, určeného stanoviště družstva. Byl jím lovčí zámeček s obydlím hajného (pan Kadlec). Zámeček stál na pokraji lesa v samé blízkosti hranic a silnice, spojující Valtice s rakouskou obcí Katzelsdorf. V našem družstvu bylo 5 vojáků v záloze a 7 členů z řad policie a četnictva. K výzbroji družstva patřil jeden lehký kulomet vzor 26.

 

    Po krátkém seznámení se se strážními úkoly jsme byli ubytováni v bývalé stáji na dvoře hájovny. Po rozdělení hlídek – po dvou mužích – jsme ihned nastoupili do strážní služby. Bylo to nepřetržité hlídkování na hranicích v délce zhruba 2 kilometry. Velitelství naší čety, která sestávala ze tří družstev, bylo v budově blízkého hospodářského stavení na tzv. Genži. Velitelem byl příslušník policie (pan Souček – Ladná)." ...

 

 

Josef Červenka, narozen 9.března 1911 v Břeclavi, kde také v r. 1938 bydlel. V době ohrožení republiky v r. 1938 byl příslušníkem Stráže obrany státu (SOS). Za okupace vlasti pracoval a bydlel v Brně.

 

Více informací: