Reliéfní výzdoba

Stěny průčelí byly oživeny reliéfy sestavenými ze šlechtických znaků, amorů, lovené zvěře a větví stromů. V letech 19051907 za Jana II. knížete z Liechtensteina byl objekt myslivny a zámečku opraven. Byly restaurovány původní reliéfy od sochaře Josepha Kliebera a součastně zde byly umístěny další dva pěkné, podlouhlé reliéfy s loveckými motivy Lovu na jelena a Lovu na divokého kance. Tato nově osazená kamenná výzdova  pocházela z počátku 19. století a  byla vytvořena pravděpodobně některým ze žáků uvedeného sochaře Josepha Kliebera. Do roku 1907 byla navíc umístěna na liechtensteinském zámku v dolnorakouském Seebensteinu. Renovační práce provedl sochař Ludwig Wilhelm Stürmer.
Z původních reliéfů, které byly umístěny v částí zámečku zvané „Lovecká síň.“ se zachoval pouze motiv Lov na divokého kance. Dlouho se nacházel na „Celňáku“, tj. rotě pohraniční stráže Znojemské brigády, kde sloužil jako dekorace na nově postavené kašně. Dnes se nachází na státním zámku ve Valticích.

Lyčka

 

Za zámečkem byla dvě zděná křídla....


Zatímco v pravém křídle byl byt pro myslivce, levé sloužilo jako stáj pro dobytek, než bylo (částečně) přebudováno na další komory pro hajného. V objektu myslivny nemohla chybět spíž, komora a kuchyně, uprostřed které  stával dlouhý stůl s dřevěnými lavicemi. Dále kachlová kamna, která vytápěla celou stavbu, stěny zdobilo paroží. Zajímavostí byla obrovitá trouba, která byla mnohem větší než ty v dnešních domácnostech. Též zde měl hajný jsou ložnici, pokoj a pracovnu, ve které se nacházel masivní vyřezávaný stůl, židle a starodávné křeslo, v rohu stála skříň. Čalounění bylo v zelené barvě. Po stěnách visela spousta loveckých trofejí.

Lyčka

 

Foto: Valtice - Celní úřad r. 1975-1977 (https://www.vojensko.cz/19-rps-valtice-celni-urad)
 

Reliéf s motivem Lovu na jelena